Príčiny úpadku civilizácie

(https://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AD%C4%8Dina_%C3%BApadku_civiliz%C3%A1cie)

Príčiny úpadku civilizácie sú subjektívnym zoznamom, vytvoreným filozofmi alebo inými osobnosťami, ktoré považujú súčasnú formu civilizácie za menejcennú ako tú, čo existovala v minulosti.

Arnold Joseph Toynbee dáva na prvé miesto jej vnútorné duchovné nedostatky - akýsi druh demoralizácie, za ktorú nesieme sami zodpovednosť. Môžeme byť demoralizovaní úspechom, ktorý spôsobí našu lenivosť alebo nám poskytne falošné sebauspokojenie. Opájame sa pýchou, ktorá predchádza pádu. Zlom v raste civilizácie však nie je nevyhnutný - no keď procesu dezintegrácie dovolíme postupovať ďalej, nastáva modelová situácia, ktorá sa objavuje aj v iných prípadoch. V rozkladajúcej sa spoločnosti sa masy odcudzujú vodcom, ktorí sa potom snažia udržať svoje pozície použitím sily. Sila sa tak stáva náhradou za stratenú príťažlivosť. Spoločnosť sa štiepi na dominantnú menšinu, vnútorný proletariát a vonkajší proletariát, zložený z barbarov na pomedzí civilizácie. Súčasne sa objavuje rozkol v dušiach ľudí, ktorí sa v takejto rozkladajúcej spoločnosti narodili. Uvoľňuje sa priestor pre disharmonické psychické sklony, ktoré sú v ľudskej povahe azda vždy prítomné. Ľudia sa snažia uniknúť z netolerovanej prítomnosti do idealizovanej minulosti alebo do imaginárnej budúcnosti. Väčší duchovia sa usilujú utiahnuť zo života a ešte väčší duchovia sa snažia premeniť život na niečo duchovne vyššie ako prostý život na Zemi.

(Arnold Joseph Toynbee (* 14. apríl 1889, Londýn, Spojené kráľovstvo - † 22. október 1975, New York, USA) bol britský historik, filozof dejín a sociológ. Stúpenec teórie spoločenských cyklov.

(Základnou myšlienkou Toynbeeho je, že civilizácie, ktorých rozlišuje 21, rastú tým, že úspešne reagujú na po sebe nasledujúce výzvy pod vedením tvorivých menšín, a upadajú, keď ich vodcovia na ne nereagujú tvorivým spôsobom. Smrť istej civilizacie však nie je nevyhnutná, pretože jej život závisí od toho, či sa dokáže úspešne vyrovnávať s prichádzajúcimi problémami. Dejiny sú utvárané duchovnými silami.)

Vložil: Drobil - tajomník

Vytvorte si webové stránky zdarma!