Diskusia

Od diskusie očakávame názory členov na našu činnosť  v dobe, keď sa nemožno verejne stretávať v dôsledku epidemiologických opatrení našej vlády. Taktiež by bolo prínosom vyjadriť sa, či má zmysel v tejto situácii vôbec udržiavať naše spoločenstvo v aktívnej forme a ak áno, tak akými otázkami by sme sa mali zaoberať.

---------------------------

Dátum: 24.08.2022 20:47
Meno: Ján Bukay
Správa: Dobrý večer,
úvodom pozdravujem všetkých členov ÚSKI SA, ja si osobne myslím, že predošlé obdobie bolo veľmi náročné z dôvodu pandémie COVID 19, ja by som Našu pobočku nerušil, navrhujem zvolať členskú schôdzu pobočky, napr. po 5.9. 2022, ja uznávam ako predseda som nenaplnil očakávanie, nechcem byť alibista, ale je to časovo náročné z mojej strany, ponúkam funkciu predsedu pobočky inému členovi, rád pomôžem ako člen, myslím si, že predseda by mal byť niekto kto pozná pomery v Šali, ľudí z kultúry, spoločenského diania, kresťanského života v SA a pod., ja som oslovil švagrinú v BA, ktorá pôsobí v hnutí Sv. Egidius -práca z ľuďmi bez domova, ona by aj zahrala na flaute a s kolegom by urobili prezentáciu na túto tému, termín: - jeseň 2022, taktiež by som sa spojil s kresťanskými organizáciami v SA, ktorí by mali záujem o spoluprácu s pobočkou a zorganizovať nejaké spoločné podujatia kresťanského a spoločenského charakteru.
s pozdravom Ján Bukay

----------------------------

Dobrý deň pán Drobil. Srdečne Vás pozdravujem a odporúčam pokračovať v aktivitách našej pobočky USKI.

S úctou Jozef Búran 

Môj názor: - Otázka znie: Akým smerom by sa mala uberať tá naša aktivita? Spoločenský, alebo kultúrny život, alebo spoznávanie cudzích kultúr, alebo nedajbože aj politickej, či ekonomickej situácie vo svete a u nás? Ja osobne by som uvítal analýzu súčasnej situácie vo svete, aby sme sa dokázali zorientovať v tej spleti rôznych a často aj protichodných informácii, ktoré ľudstvo iba rozdeľuje a znepriateľuje podľa hesla: "rozdeľ a panuj!"

Drobil

---------------------------

Od: Michal Galbavý

Dobrý deň,

pozdravujeme všetkých členov ÚSKI Šaľa. Ospravedlňujeme sa za oneskorenú reakciu na výzvu Juraja. Činnosť sme rozbiehali krátko pred začiatkom pandémie Covidu 19, ktorá znemožnila realizovať plánované aktivity. Ani vojna na Ukrajine a energetická kríza nevytvárajú podmienky pre našu činnosť.
Napriek tomu si myslíme, že by bolo predčasné definitívne ukončiť existenciu ÚSKI v Šali. To je možné urobiť aj neskôr, keď prídeme spoločne k názoru, že hoci sa prekážky pominuli, naša činnosť sa nevyvíja podľa očakávaní.
Pre ilustráciu môžeme uviesť príklad vplyvu uvedených prekážok na činnosť modlitbových spoločenstiev Obnovy v Duchu svätom, v ktorej aj my pôsobíme. Nastal úbytok členov, ale spoločenstvá sa nerušia. Snažia sa pôsobiť s menším počtom členov a v obmedzenom režime plniť svoje aktivity.
S pozdravom
Mária a Michal Galbavý.

------------------------

Upozornenie: 

Nakoľko chceme v diskusií zamedziť výskytu hanlivého alebo inak nevhodného obsahu, všetky správy v našej diskusií skontroluje administrátor a potom ich zverejní. Vaše správy budú zverejnené do niekoľkých hodín.

Admin.

_____________________

OZNAM dňa: 6.10.2022

Oznamujem, že sme nadviazali spoluprácu s MÚ Šaľa, lepšie povedané s ich webovu stránkou, kde je umiestnená aj naša pozvánka na najbližšiu akciu v Dome kultúry na adrese:https://sala.sk/clanok/pozvanka-na-popularnu-prednasku-s-videoprojekciou

Je tam odkaz aj na našu webovú stránku ÚSKI Šaľa na adrese:
https://sala.sk/mapa-portalu pod hlavičkou "Neziskové organizácie", takže už nie sme anonymnou organizáciou v meste Šaľa, ako doteraz.
Drobil - tajomník.

------------------------

Poznámka k článku RNDr. Jozefa Kollára o starom kostolíku Sv. Rodiny vo Veči.

Tento náš už starý kostolík, okolo ktorého už chodíme často nevšímavo takmer denne, lebo je postavený v centre Veči nám už veľa nepovie, lebo už máme postavený priestranný kostol nový v ktorom sa slúžia každodenné omše a tak pripomienka k histórii toho starého kostolíka je pre nás zaujímavá a poučná. Kto by povedal, že ho tu máme pre potreby veriacich už vyše 200 rokov a je stále v dobrom stave.

V minulosti, keď krajinu riadila šľachta sa o vieru ľudu viac dbalo ako je tomu dnes, keď tu máme volených zástupcov, ktorí často o viere a náboženstve nemajú ani poňatia a stavajú si svoje rezidencie za úradné peniaze v štátnych zariadeniach. Kostoly sú pre nich už len históriou a veriaci prežitkom, ktorý je treba potláčať. Dôkazom toho je aj ich malá podpora nášmu klubu USKI v Šali, ktoré síce berú na vedomie, ale o duchovný rast obyvateľstva nemajú záujem. Potom sa nemožno čudovať stúpajúcej agresivite obyvateľstva, ako sa to prejavuje aj vo vojne v susednej Ukrajine.

Ďakujem pánovi Kollárovi, za jeho článok o minulosti starého kostolíka, ako nám to popísal aj vo svojom zaujímavom článku.

Juraj Drobil

__________________________

Odporúčam si vypočuť toto rozhlasové vysielanie k súčasnej situácii vo svete:

https://www.zsi.sk/zaznam-z-pravidelnej-relacie-slovenske-korene-v-slobodnom-vysielaci-pod-nazvom-vlastni-proti-vlastnym/

Alebo tuto: 

https://www.slavonica.sk/uvaha/1709890369/strach-z-buducnosti/

Drobil - tajomník

__________________________

Zaujímavé webové stránky:

https://otevrisvoumysl.cz/laura-aboli-transhumanismus-konecny-cil/

https://www.hlavnydennik.sk/blog/desive-porovnanie-novodobeho-a-prastareho-textu

https://www.michalpetr.com/hovorna-o-rozhodovani/ (29.11.2023) 

https://www.matrix-2001.cz/clanek/je-nas-svet-realny-a-co-je-vubec-realita-6023Vytvorte si webové stránky zdarma!