Členovia pobočky USKI Šala:

RNDr. Jozef Kollár,Dr.h.c. - člen, duchovný správca,  e-mail: quark@slovanet.sk 

Ing. Ján Bukay -  predseda, e-mail: hasicsro3@gmail.com 

Ing. Michal Galbavý - podpredseda, e-mail: galbavy.michal@gmail.com

Juraj Drobil -tajomník, e-mail: drobil@pobox.sk

Paedr. Jozef Buran - člen, e-mail: buran.jo@gmail.com

Ing. Mária Galbavá - člen, e-mail: mgalbava@gmail.com

MUDr. Mária Maláriková - člen, e-mail: zdrave.srdce@malarikova.sk

Mgr. Elena Kollárová - člen, e-mail: elena.ponisova@gmail.com

František Miškovič - člen, tel.: 0903 182 459

Mag. Martin Kollár - člen, e-mail: martin.kollar@gmail.com

administrátor: Rene Vida, e-mail: rene.vida02@gmail.com

Vytvorte si webové stránky zdarma!