SPOLOČNOSŤ

Náš klub USKI Šaľa, si za hlavnú činnosť vytýčil ideu kresťanstva, ale nežijeme na pustom ostrove, ale v ľudskej civilizácii a tak sa nás týkajú aj otázky celospoločenské, ktoré nás môžu tešiť, ale aj znepokojovať. Preto sme vytvorili aj túto stránku s názvom "Spoločnosť", kde budeme mať možnosť reagovať na to, čo nás v nej teší, alebo znepokojuje. 

Ústredie má k tomu vytvorené periodikum s názvom RAN (Radosť a nádej), ktoré žiaľ, ako všetko v našom živote zlyháva a tak si "ako náhradu" pomáhame touto stránkou. 

Pripomienky, alebo postrehy prosím zasielajte adminovi, alebo tajomníkovi na jeho mail.

------------------------------------------------------------------------------

                                                                            Hrozba alebo nádej?                                                                                   Aj u nás pršalo?

 Čo je to gender a na čo slúži?

Je to návod, ako žiť a prežiť na tejto planéte, hovorí prekladateľka Tao Te ťingu Marina Čarnogurská.

Recept

Súčasné ideové poslanie Matice slovenskej

Prečo by sme sa znova nemohli stať kresťanmi?

Kto, komu a čo odporúča ?

Bol som zakladajúcim členom KDH. Koncepcia v otázke získania slovenskej štátnosti bola pre mňa podstatná. Už v roku 1990 som stál na čele Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti, ktorá dokázala zrušiť federálny orgán a rozdeliť aj spoločný majetok. Všetko príkladnou demokratickou cestou a zachovaním ďalšej výbornej spolupráce s českou organizáciou. To všetko ešte pred zánikom federácie. Koncepcia, ktorú presadzovalo vedenie v KDH v otázke získania vlastnej štátnosti bola pre mňa neprijateľná, a preto som členstvo v KDH ukončil. Bola to vlastne koncepcia pokračovania federácie, t.j. nesamostatnosti. Očakávania, že KDH bude pronárodnou a kresťansko-demokratickou stranou sa doteraz nesplnili.

Nebol som vôbec prekvapený, keď po svojom nedávnom rokovaní vedenie KDH vydalo stanovisko, v ktorom odporúča, aby ich členova volili za prezidenta pána Ivana Korčoka, stúpenca ideológie PS. Chcem len príslušníkom slovenského národa a obyvateľom Slovenskej republiky pripomenúť, že na čele štátu má stáť človek, ktorý niečo významného pre štát vykonal. Čo významné pre náš štát už pán Korčok vykonal ? Máme predsa skúsenosti z dvoch predchádzajúcich volieb. Uvedomujeme si všetci, komu sme to dali dôveru ? Dá sa to porovnať napr. s Rakúskom, Švajčiarskom, Talianskom, na čele ktorých stoja iné osobnosti?

Od koho vlastne to odporúčanie pochádza ? Je to len názor vedenia KDH, alebo to má širšie súvislosti ? Organizácia, ktorá nehlasovala vo Federálnom parlamente za náš slobodný štát, ešte predtým v Slovenskej národnej rade nehlasovala za zvrchovanosť vlastného národa a odmietla hlasovať za Ústavu vlastného štátu, si ešte teraz národu a obyvateľom Slovenska dovoľuje niečo odporúčať ? Nehanbíte sa sedieť vo funkciách štátu, ktorý ste nechceli a brať platy z daní tých čo štát chceli ? Ako vám môžeme dôverovať, že chcete niečo dobré urobiť tomu, koho ste nechceli ? V akých funkciách ministrov a poslancov by ste boli bez vlastného štátu ? Komu to vlastne odporúčate ako má voliť ? Posledné sčítanie obyvateľstva jasne ukázalo, že 69,7 % sa hlási ku kresťanstvu. Vami preferované Progresívne Slovensko nie je založené na kresťanských hodnotách. Potraty, zásady LGBT sú protikresťanské ! Uvedomujete si páni z vedenia KDH, že toto kresťanom odporúčate ? Veď pán Korčok aj súčasná pani prezidentka patria do PS a vyznávajú ideológiu PS, ktorá nie je v súlade s kresťanskou ideológiou!

Ako sa k takémuto odporúčaniu stavajú vrcholní predstavitelia a duchovenstvo kresťanských cirkví? K tomuto odporúčaniu mali už zaujať stanovisko aj predstavitelia významných kresťanských organizácií. Aké je k tomu stanovisko napr. vrcholnej organizácie Fórum kresťanských inštitúcií? Asi súhlasia s tým, aby kresťania podporili protikresťanskú ideológiu. O úbohosti takéhoto odporúčania svedčí aj skutočnosť, že KDH od roku 1989 t.j. viac ako tri desaťročia nedokázalo vychovať svojho kandidáta na takúto významu funkciu. Odpad, ktorý v minulosti ponúkli, bol našťastie nepriechodný.

Každý občan má právo slobodne sa rozhodnúť, komu na takúto vrcholovú funkciu v štáte odovzdá svoj hlas. Ak sa však volič hlási ku kresťanstvu, mal by to zohľadniť. Ak bude voliť inak, vyjadrené športovou rečou, môže streliť vlastný gól. Ten je dlho bolestivý a len ťažko sa nesú jeho následky.

Dr.h.c. RNDr. Jozef Kollár

člen predsedníctva Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie

Vytvorte si webové stránky zdarma!