Hrozba, alebo nádej?

Vo svete sa ako blesk šíri nové cirkevné spoločenstvo, ktoré oslovuje najmä mladých ľudí a dáva im nádej do budúcnosti. Je to pre ostatné vierovyznania nová nádej, alebo hrozba?

Šíri sa z východu, ale aj z juhu, teda z arabského sveta a svojou mierumilovnou a rozumnou náukou si získava čoraz viac stúpencov vo svete. Už je registrovaná takmer vo všetkých krajinách sveta, teda aj u nás na Slovensku a možno ju nájsť aj na webe: https://www.bahai.sk. Má pre nás trochu cudziu príchuť svojím názvom, ale ľudia si zvykajú, lebo učenie tohto vyznania je nášmu duchu blízke a priateľské. Nevyznáva žiadne dogmy, ani sa neklania žiadnym božstvám, ani ikonám, ale ukazuje cestu rozumu a citu k Bohu, čo ľudí napĺňa radostným optimizmom a nádejou, najmä v tomto čase, keď sú ľudia zastrašovaní rôznymi katastrofickými scenármi a víziami neblahej budúcnosti.

Všetci baháji spolu tvoria Medzinárodné bahájske spoločenstvo. Na svete je viac ako 6 miliónov bahájov, ktorí žijú asi na 116.000 miestach v 188 nezávislých krajinách a 45 závislých územiach. Vďaka tomu je bahájska viera podľa Encyklopédie Britannica druhé územne najrozšírenejšie náboženstvo na Zemi po kresťanstve. Baháji pochádzajú z rôznych spoločenských vrstiev, majú rôznu farbu pleti, hovoria rôznymi jazykmi, majú rôzny náboženský pôvod... Ale zjednocuje ich spoločné presvedčenie a spoločná predstava do budúcnosti. Medzinárodné bahájske spoločenstvo je pravdepodobne najrozmanitejším organizovaným a najzjednotenejším spoločenstvom na svete.

Ja som zo zvedavosti nahliadol do histórie ich vzniku, ako aj učenia, aby som odhalil niečo zlého, ale nenašiel som nič negatívneho. (viď.napr.https://bahai.cz/Svetoveho-domu-spravedlnosti/Blahobyt-lidstva.pdf). Dokonca sa nestavia ani do pozície kritika súčasných náboženstiev a vyznaní, čo ma dosť prekvapilo. Uznáva duchovný prínos všetkých historických náboženských osobností, ale bez zbytočného uctievania a klaňania sa. Svojím učením dokážu osloviť mladých, ale aj starých, inteligenciu, ale aj nevzdelaných. Ústrednou témou správy Bahá'u'lláha je, že ľudstvo je jeden národ a že pre ľudstvo prišiel ten deň, aby sa zjednotilo do jednej globálnej spoločnosti.

Baháji veria v:

  • jednotu ľudstva
  • spoločný pôvod a spoločný účel všetkých svetových náboženstiev
  • harmóniu vedy a náboženstva
  • rodovú rovnosť
  • odstránenie všetkých foriem predsudkov
  • duchovné riešenie ekonomických problémov
  • vytvorenie svetového spoločenstva národov

Čo si máme o tom myslieť? Kto popularizuje toto spoločenstvo vo svete, že je zrazu také úspešné? Prečo sa zameriava najmä na mladých ľudí, teda deti? Oni nemajú ešte vyvinuté kritické myslenie a tak ako v škôlke prijímajú všetko, čo sa im povie a k čomu sú vedení. Je tiež podozrivé, že je pozitívne príjímané v štruktúrach svetových organizácií, ktoré sú pod kontrolou mocenských elít.

Toto všetko nás musí viesť k opatrnosti, či to nie je z historie známy "Trójský kôň", ktorý má zničiť dušu našej kresťanskej a duchovnej civilizácie, akou bol svojho času aj tzv. "ekumenizmus" II. Vatikánskeho koncilu, ktorý spôsobil značný rozkol v katolíckej cirkvi.

Drobil

Vytvorte si webové stránky zdarma!