Informácia pre verejnosť:

ÚSKI je dobrovoľné a nadstranícke občianske združenie slovenskej kresťanskej inteligencie. Je registrovaná na Ministerstve vnútra SR a má právnu subjektivitu. Svojou činnosťou nadväzuje na kresťanské organizácie, ktoré tu pôsobili pred komunistickou érou, ako aj počas nej, avšak tajne, alebo v zahraničí.

Cieľom ÚSKI:

je združovať slovenskú kresťanskú inteligenciu a jej prostredníctvom šíriť a uplatňovať kresťanské zásady v rôznych oblastiach činnosti, napr. vo vzdelávaní, kultúre, hospodárstve, ale aj v sociálnej a verejnej činnosti.

Ústredie má stále sídlo v Bratislave, jeho činnosť riadi predsedníctvo, na čele ktorého bol zvolený Mons. Mgr. Gašpar Fronc.

S činnosťou USKI sme sa už v Šali stretli v minulosti na akciách s významnými spisovateľmi, historikmi a vedeckými pracovníkmi v rôznych oblastiach. Boli to akcie poriadané pre školskú mládež, ako aj pre verejnosť. Z rôznych dôvodov nastala niekoľkoročná prestávka.

Aby sme v tom mohli pokračovať aj ďalej, tak na podnet člena predsedníctva ÚSKI RNDr. Jozefa Kollára Dr.h.c. bola dňa 26. 09. 2019 založená pobočka USKI v Šali.

Vytvorte si webové stránky zdarma!