Recept

(Autor: René Pavlík 7. apríla 2023)

Ak by som riadil silný štát a zapáčila by sa mi krajina iného, slabšieho štátu, napríklad pre jeho výhodnú polohu, prírodné krásy, nerastné bohatstvo, alebo kvôli skromnému, pokojnému, pracovitému obyvateľstvu, hľadal by som spôsob, ako sa tejto krajiny zmocniť. Hľadal by som podkupných politikov. Presvedčil by som ich o vzájomnom prospechu ak prijmú moje podmienky. Oni budú lobovať a presadzovať výhodnosť mojej ponuky, ja im zabezpečím moc, prosperitu, bohatstvo. Ustanovíme vládu, spolitizujeme orgány štátu vrátane polície aj súdov. Ak by som riadil silný štát, nepostupoval by som ináč.

Moji favoriti by majetok štátu rozpredali zahraničným monopolom, monetárnu politiku odovzdali nadnárodným spoločnostiam, správu štátu podriadili mimovládnym organizáciám. Ak by som riadil silný štát, vyhliadnuté územie by mi bolo vďačné, že môže byť v mojej ochrane. Jedinou prekážkou by mohlo byť nespokojné obyvateľstvo. Nakoľko riadim silný štát, mám skúsenosti aj v tejto oblasti. Obyvateľstvo by som atomizoval podľa sexuálnej orientácie, podľa veku, podľa politických názorov, podľa spoločenského postavenia, podľa sociálnej odkázanosti, podľa zdravotnej starostlivosti a jednotlivé skupiny by som postavil do vzájomnej opozície. Katalyzátorom bude klesajúca životná úroveň zapríčinená odkázanosťou na zahraničný kapitál, dovoz potravín, na nepotrebné granty, na komoditnú závislosť.

Moji favoriti by moje zákony nadradili nad zákony svojho štátu. Tým by som dosiahol všestrannú závislosť od môjho súhlasu. Zrušil by som ich aj tak zanedbateľnú armádu výmenou za mnou poskytovanú ochranu. Tým otvorím priestor svojim vojakom a mojej technike v uvoľnených priestoroch.

Posledná prekážka by mi stála v ceste – obyvatelia. Ak by som riadil silný štát a zapáčila by sa mi krajina iného, slabšieho štátu, zameral by som sa na mladú generáciu. Najskôr by som im vysvetlil, že ich životnú úroveň znižuje tá stará, neproduktívna, večne chorá, bezperspektívna starina. Chudoba, nefunkčné zdravotníctvo, samota, ruka v ruke s nezáujmom spoločnosti dokáže túto časť obyvateľstva veľmi účinne decimovať. Ak sa stariny zbavia, životnú úroveň si rapídne zlepšia. Okná do sveta sa otvoria, pláže čakajú, nepoznané nezostane nepoznané.

Zničením tradičného školstva sa mi otvoria dvere k mládeži. Vedomosti, zmysluplné diskusie, osobný kontakt, spoločné akcie, nahradia sociálne siete. Aj knihy, záujmové krúžky, športové zápolenie nahradia sociálne siete. Žiadne úlohy, žiadne známkovanie, žiadne básničky, žiadne poučky. Preč s násobilkou, preč s históriou, preč s memorovaním, preč s rodným jazykom. Všetko je na Nete. Mládež sa prestane hýbať. Zvíťazí pohodlie a zážitky. Rodičom vysvetlím, že majú deťom vyhovieť a plniť ich sny. Deti tu nie sú na domáce práce. Deti nesmú byť pod žiadnym tlakom. Výchova podľa prekonaných modelov by im zničila osobnosť. Už delenie na chlapcov a dievčatá je neprípustné. Deti sami rozhodnú čo chcú byť. Degradácia rodiny už vo svojom princípe zníži populáciu.

Stačia dve, tri generácie a obyvatelia pochopia, že nepotrebujú predajných politikov, nepotrebujú falošné politické strany, nepotrebujú štát. Stačí, ak budú mať peniaze. Najlepšie, virtuálne, v čipe. Privítajú, ak v čipe budú mať aj osobné údaje, zdravotnú kartu, vodičský preukaz. Zničením rodiny, znevážením materinského jazyka, animáciou namiesto výchovy, znížením úrovne vedomostí, spochybnením a prekrútením histórie zničím akýkoľvek štát – Slovenskú republiku nevynímajúc a krajina aj s otupeným, ľahko ovládateľným, od mojej vôľu závislým obyvateľstvom bude moja. Politických sluhov sa zbavím. Ak predali štát, predali by aj mňa.

Recept – nefunkčná rodina, osprostené obyvateľstvo, strata štátnosti. Za všetkým hľadaj politickú stranu a predajného politika.

https://www.zsi.sk/author/renepavlik/

Vytvorte si webové stránky zdarma!